Varför går vi med i Prideparaden?

av Ingrid Kihlsten den 24 augusti, 2017

den Jämlik hälsa

Ett landsting för alla – Värmland Pride 2017

Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt – det är landstingets värdegrund. Vi vill uppmärksamma den extra mycket under Värmland Pride paraden den 9 september. Häng med oss!

Landstingets banderoll för Prideparaden

Landstinget i Värmland deltar på Värmland Pride för att vi tar ställning för mänskliga rättigheter och vill motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Mer om Diskrimineringslagen

Samhället är uppbyggt av en massa normer och värderingar. Normer kan vara oskrivna regler, ideal och förväntningar på vad som är önskvärt och kan fungera som rättesnören som underlättar det sociala livet. Till exempel värderingen att våld är fel och normen att vi inte ska slå varandra. Men det finns normer som kan fungera som maktinstrument och bidrar till att människor behandlas sämre, osynliggörs eller diskrimineras. Sådana normer behöver granskas och förändras. En så dominerande norm, att den kallas en styrande norm i samhället, är heteronormen.

Heteronormen innebär antagande om att:

  • alla är heterosexuella. Det är en föreställning som präglar allt från mellanmänskliga möten till lagstiftning.
  • alla är antingen man eller kvinna samt ideal för hur en man respektive kvinna är/ska vara.
  • alla identifierar sig med de kön de fick när de föddes.
  • den heterosexuella kärnfamiljen ses som naturlig och det bästa sättet att bilda familj på.

Många som arbetar inom vården utgår från heteronormen. Detta kan in sin tur leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalité och i förlängningen påverka tilliten för vårdgivaren. Det finns också en uppfattning hos vårdpersonal om den neutrala vårdrelationen, att alla behandlas på samma sätt. Men personliga attityder och icke-verbala antydningar kommunicerar förväntningar så därför är det viktigt att vården ständigt granskar sig själv. Syftet är dock inte att ifrågasätta eller kritisera personer som lever heterosexuellt eller som passar in i normen för kön. Fokus är på att se hur normerna påverkar arbete, bemötande och egna värderingar.

Lördag 9 september är det dags för Prideparad i Karlstad. Landstinget finns med och du har möjlighet att gå bakom vår banderoll med texten Ett landsting för alla.

Paraden startar i Museiparken klockan 15, vi samlas 14.30! Landstinget kommer att ha ett eget tält med personal från hbtq-certifierade verksamheter. Alla är välkomna att delta i paraden.

 

Lite länkar

Lästips – förslag på böcker om människor som faller utanför utanför heternonormen, om kärlek som struntar i kön och identitet

Hbtq och heteronormen (liv.se)

Värmland pride 

Hbtq på 1177 

Könsneutralt språk (regionvarmland.se)

 

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler

Sunda solvanor

av Lisa Brunzell den 22 juni, 2017

den Levnadsvanor

Sommar och sol

Snart är sommaren här och för många människor är solen förknippad med starkt välbefinnande. I människokroppen behövs solljuset för bildandet av vitamin D. Sommartid behövs relativt kort solexponering för att man ska få dagsbehovet av vitamin D tillgodosett, ungefär 15 minuter i solen kan räcka.

Under sommaren är dags att skydda sig mot solens starka strålar. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man i första hand ska skydda sig med kläder och solglasögon, undvika solen mitt på dagen och komplettera med solskyddsmedel där kläderna inte skyddar.

Malignt melanom

Att bränna sig i solen är en av riskfaktorerna för malignt melanom. Internationella jämförelser visar att svenskar både solar sig mer och bränner sig oftare än människor i andra länder. Incidensökningen för malignt melanom i huden är drygt 5 procent per år i Sverige. Enligt Miljöhälsorapport 2017 minskar andelen svenskar som bränner sig i solen jämfört med tidigare år. Trots det anger 45 procent att de bränt sig i solen det senaste året. Det är vanligare att unga vuxna bränner sig i solen än vuxna i övrigt. Rapporten visar också att allt fler använder solskyddsmedel och vistas mer i skuggan och då främst vid utlandsvistelse samt att färre solar solarium.

Information som prevention

Exempel på aktiviteter i landstinget för att främja sunda solvanor:

  • Inom barnhälsovården lyfts vikten av sunda solvanor för barn i olika åldrar.
  • Hudsjukvården erbjuder utbildningar för personal inom BVC, förskola och skola
  • Landstingets väntrums-TV på vårdcentraler och sjukhus innehåller blandat information om vikten av sunda solvanor
  • Tidningen 1177 Vårdguidens juni-nummer innehåller artikel om ämnet

Lite länkar

1177 Sunda solvanor

1177 Solråd för barn

Miljöhälsorapport  – se kapitel 9 – Folkhälsomyndigheten

Varannan timme får en svensk ett nytt malignt melanom – artikel Läkartidningen

Solvanor och råd – Strålsäkerhetsmyndigheten

Solvanor – Landstinget i Värmland

Folkhälsostrategi 

Cancerpreventionsplan – Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

{ 0 kommentarer }

Bokmärk/Dela
Fler