Konsekvenser av att leva med våld

av Carin Jonsson den 22 mars, 2017

den Jämlik hälsa,Psykisk hälsa,Sexuell hälsa

Våld i nära relationer är vanligt förekommande och många kvinnor och män har erfarenhet av detta. Våldsutsatthet är ett hälsoproblem. Men när hälso och sjukvården uppmärksammar våldsutsatthet kan det hjälpa patienten att förstå och reflektera över hur livssituationen påverkar hälsan. Vården behöver därför ökad förståelse och kunskap om våldets konsekvenser.

Regeringen har presenterat en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ekonomiska medel har avsatts till landstingen för detta ändamål med utgångspunkt att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Arbetet leds av samordnare Carin Jonsson, Folkhälso-och samhällsmedicinska enheten.

Guldvog och Stjernelund VNR

Cecilie Guldvog och Per Stjernelund var två av föreläsarna på utbildningsdagarna.

Den 6-7 februari arrangerades på CCC utbildningsdagar om ”konsekvenser av att leva med våld” ur ett förrövarperspektiv och det sociala nätverkets respons på våldet. Föreläste gjorde Margareta Hydén från Linköpings universitet, Cecilie Guldvog och Per Stjernelund från ATV i Norge samt representant från ”alla kvinnors hus” Karlstad.

Sammanfattning konferens 6 och 7 februari

Lite länkar

Landstingets webbsida om våld i nära relationer

Om statsbidraget (Socialstyrelsen)

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: