Varför går vi med i Prideparaden?

av Ingrid Kihlsten den 24 augusti, 2017

den Jämlik hälsa

Ett landsting för alla – Värmland Pride 2017

Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt – det är landstingets värdegrund. Vi vill uppmärksamma den extra mycket under Värmland Pride paraden den 9 september. Häng med oss!

Landstingets banderoll för Prideparaden

Landstinget i Värmland deltar på Värmland Pride för att vi tar ställning för mänskliga rättigheter och vill motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Mer om Diskrimineringslagen

Samhället är uppbyggt av en massa normer och värderingar. Normer kan vara oskrivna regler, ideal och förväntningar på vad som är önskvärt och kan fungera som rättesnören som underlättar det sociala livet. Till exempel värderingen att våld är fel och normen att vi inte ska slå varandra. Men det finns normer som kan fungera som maktinstrument och bidrar till att människor behandlas sämre, osynliggörs eller diskrimineras. Sådana normer behöver granskas och förändras. En så dominerande norm, att den kallas en styrande norm i samhället, är heteronormen.

Heteronormen innebär antagande om att:

  • alla är heterosexuella. Det är en föreställning som präglar allt från mellanmänskliga möten till lagstiftning.
  • alla är antingen man eller kvinna samt ideal för hur en man respektive kvinna är/ska vara.
  • alla identifierar sig med de kön de fick när de föddes.
  • den heterosexuella kärnfamiljen ses som naturlig och det bästa sättet att bilda familj på.

Många som arbetar inom vården utgår från heteronormen. Detta kan in sin tur leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalité och i förlängningen påverka tilliten för vårdgivaren. Det finns också en uppfattning hos vårdpersonal om den neutrala vårdrelationen, att alla behandlas på samma sätt. Men personliga attityder och icke-verbala antydningar kommunicerar förväntningar så därför är det viktigt att vården ständigt granskar sig själv. Syftet är dock inte att ifrågasätta eller kritisera personer som lever heterosexuellt eller som passar in i normen för kön. Fokus är på att se hur normerna påverkar arbete, bemötande och egna värderingar.

Lördag 9 september är det dags för Prideparad i Karlstad. Landstinget finns med och du har möjlighet att gå bakom vår banderoll med texten Ett landsting för alla.

Paraden startar i Museiparken klockan 15, vi samlas 14.30! Landstinget kommer att ha ett eget tält med personal från hbtq-certifierade verksamheter. Alla är välkomna att delta i paraden.

 

Lite länkar

Lästips – förslag på böcker om människor som faller utanför utanför heternonormen, om kärlek som struntar i kön och identitet

Hbtq och heteronormen (liv.se)

Värmland pride 

Hbtq på 1177 

Könsneutralt språk (regionvarmland.se)

 

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg: