Sunda solvanor

av Lisa Brunzell den 22 juni, 2017

den Levnadsvanor

Sommar och sol

Snart är sommaren här och för många människor är solen förknippad med starkt välbefinnande. I människokroppen behövs solljuset för bildandet av vitamin D. Sommartid behövs relativt kort solexponering för att man ska få dagsbehovet av vitamin D tillgodosett, ungefär 15 minuter i solen kan räcka.

Under sommaren är dags att skydda sig mot solens starka strålar. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man i första hand ska skydda sig med kläder och solglasögon, undvika solen mitt på dagen och komplettera med solskyddsmedel där kläderna inte skyddar.

Malignt melanom

Att bränna sig i solen är en av riskfaktorerna för malignt melanom. Internationella jämförelser visar att svenskar både solar sig mer och bränner sig oftare än människor i andra länder. Incidensökningen för malignt melanom i huden är drygt 5 procent per år i Sverige. Enligt Miljöhälsorapport 2017 minskar andelen svenskar som bränner sig i solen jämfört med tidigare år. Trots det anger 45 procent att de bränt sig i solen det senaste året. Det är vanligare att unga vuxna bränner sig i solen än vuxna i övrigt. Rapporten visar också att allt fler använder solskyddsmedel och vistas mer i skuggan och då främst vid utlandsvistelse samt att färre solar solarium.

Information som prevention

Exempel på aktiviteter i landstinget för att främja sunda solvanor:

  • Inom barnhälsovården lyfts vikten av sunda solvanor för barn i olika åldrar.
  • Hudsjukvården erbjuder utbildningar för personal inom BVC, förskola och skola
  • Landstingets väntrums-TV på vårdcentraler och sjukhus innehåller blandat information om vikten av sunda solvanor
  • Tidningen 1177 Vårdguidens juni-nummer innehåller artikel om ämnet

Lite länkar

1177 Sunda solvanor

1177 Solråd för barn

Miljöhälsorapport  – se kapitel 9 – Folkhälsomyndigheten

Varannan timme får en svensk ett nytt malignt melanom – artikel Läkartidningen

Solvanor och råd – Strålsäkerhetsmyndigheten

Solvanor – Landstinget i Värmland

Folkhälsostrategi 

Cancerpreventionsplan – Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: