Om bloggen

Om bloggen

Vi vill informera om vad folkhälsa är, hur befolkningens hälsa ser ut i Värmland och vad som kan göras för att förbättra den, vad som händer lokalt och vad som är aktuellt nationellt och internationellt. Vi ser bloggen som en kanal för att sprida nyheter och kunskap, marknadsföra aktiviteter och goda exempel – och vill gärna skapa dialog.

Vi som bloggar jobbar på folkhälso- och samhällsmedicinska enheten i Landstinget i Värmland.

Sekretess

Sekretessen är viktig för oss och vi följer riktlinjer, råd och sekretessregler inom vården med hänsyn både till patienter och medarbetare.

Om det i blogginlägg kommer att finnas hänvisningar, uttalande, filmer, foto eller dylikt, kommer alltid patient eller medarbetare ha varit tillfrågad och gett sitt medgivande till sin medverkan.

Bokmärk/Dela
Fler

Lämna en Kommentar